නිකමට වගේ හිතුනා ..

................

මුතූ | 30/04/2010

මහමෙරත් පෙරලන්න
සුසුම් නුඹ හෙලුවාට
වෙන්වීම නම් උරුම
අපි වෙන්වෙමු ...

................

මුතූ | 30/04/2010

අහිංසකම නෙතු හමුවේ
සිතේ සිනාවක් ඇඳුනේ
නවතින්නට නුඹ සෙවනේ
තවමත් මේ සිත මාගේ ..

................

මුතූ | 30/04/2010

සතුට දුර බව
නුඹ තරමටම මට ,
නුඹ ඇවිත් ගියායින්
පසුවමයි වැටහුනේ ..
අහම්බෙන් මෙන් උනත්
හමුවුනායින් නුඹව,
සෙනෙහසක වෙස් බැන්දු
දුක පමණි හිමිවුනේ ...

................

මුතූ | 30/04/2010

නුඹ දුන්නු හසරැල්
නුඹම අරගෙන යන්න..
මගේ කඳුලට දෙනෙතු
සිපගන්න ඉඩ දෙන්න..
අපේ පෙම අහවරයි
වෙලාවයි සමුගන්න ..
හිමි වෙලා අහිමි වූ
සිහිනයෙම තනිවෙන්න...

................

මුතූ | 30/04/2010

කිසි දිනක හිතුවෙ නැහැ නුඹෙ හිතට බරක් වෙන්න,
මොහොතකටවත් නුඹ ලඟින් ඈත් නොවුනෙ
ඒ නිසා වෙන්නැති ..
නුඹට රැකගන්න බැරි
මගේ ආදරය
අතරමඟ තනිකලත්..
මට මගේ ලොවම වූ
නුඹ පෙන්වු ආදරය
අමතක කරල
තනිවෙන්නෙ කොහොමද මම ???

................

මුතූ | 30/04/2010

දහස් ගව්දුර නොදුටු ලොවකට
ඇවිද ගිය මං තලාවේ
හුඟක් වෙහෙසව නෙතින් නිදිබර
සුසුම් ගිනිගත් සැදෑවේ...

බිඳක් මා දෙස දෙනෙත් දිගහැර
ඇයිද හිනැහී බැලූයේ...
තවත් නෙක වර
පෙලා මා සිත
අහිමි දෙනයන සිනාසේ ...

................

මුතූ | 30/04/2010

අහස් තලයම වසා පැතිරුණු
සුදු වළා කැටියක් වගේ
මගේ සිත් අහසම වසාගෙන
දඟ කරයි ඔබ සිත් ලෙසේ ..................

මුතූ | 16/05/2010

සුළඟක් ලෙසින් ඔබ
ගත විඩා නිවාලන
සැරි සරන විට ලඟම
නුඹෙ සුවඳ විඳිනු මිස
නුඹව සිප ගනු කෝම ...

................

මුතූ | 16/05/2010

ඉපදිලා හදවතේ
හැඟුමක් ලෙසින්
මියදෙනා අයුරු දැක
නොහඬා ඉන්නද සිතින්
ආදරේ මේ තරම්
රිදෙන බව දැනුන නම්
නුඹව දුටු දිනට පෙර
අනේ මියැදුනානම් ..

New comment